Cara Mengira Pendua dalam Helaian Google

Banyak orang menggunakan aplikasi spreadsheet cloud seperti Google Sheets untuk menganalisis data mereka dan biasanya menghadapi masalah data pendua. Data pendua bermaksud pelbagai contoh data yang sama persis di mana hanya boleh ada satu contoh.

Cara Mengira Pendua dalam Helaian Google

Kadang-kadang membuang pendua ini diperlukan untuk memproses data dalam hamparan, tetapi pada masa lain kami hanya ingin mengetahui berapa kali nilai tertentu diduplikasi dalam data kami.

Dalam artikel ini, saya akan menunjukkan kepada anda beberapa cara untuk menghitung pendua dalam Helaian Google dan cara menghapusnya.

Cara Mengira Pendua dalam Helaian Google

Terdapat beberapa kaedah yang boleh anda gunakan untuk menghitung dan membuang pendua di Helaian Google.

Untuk artikel ini, kami akan melihat bagaimana anda dapat menggunakan fungsi COUNTIF, COUNT, dan COUNTA atau alat tambah Power Tools untuk menyelesaikan tugas ini.

Hitung Pendua dengan COUNTIF

COUNTIF adalah fungsi Lembaran Google yang agak asas yang mengira sel yang merangkumi nombor atau teks berdasarkan keadaan yang ditentukan. Sintaksnya mudah; anda hanya perlu memberikan julat sel dan kriteria sel yang akan dikira. Anda boleh memasukkan fungsi COUNTIF di bar fx dengan sintaks: ‘= COUNTIF (julat, kriteria).’

Pertama, mari sediakan spreadsheet dengan beberapa data palsu yang dapat kami sertakan dalam fungsi COUNTIF. Buka hamparan kosong di Helaian Google dan masukkan nilai '450,' '350,' '560,' '450,' '350,' dan '245' dalam julat sel A2: A7.

Hamparan anda harus sama persis dengan yang ditunjukkan secara langsung di bawah:

Untuk menambahkan fungsi COUNTIF ke spreadsheet, pilih sel B9 dan klik di bar fx. Masukkan ‘= COUNTIF (A2: A7, "450")'Di bar fx, dan tekan kekunci Return untuk menambahkan fungsi ke sel. Sel B9 kini akan merangkumi nilai 2. Oleh itu, ia menghitung dua nilai ‘450’ pendua dalam julat sel A2: A7.

COUNTIF juga mengira rentetan teks pendua. Cukup ganti kriteria berangka fungsi dengan teks untuk melakukannya.

Contohnya, masukkan 'rentetan teks' di sel A8 dan A9 pada hamparan anda. Kemudian, masukkan fungsi '= COUNTIF (A2: A9, "rentetan teks")‘Dalam sel B10.

B10 kemudian akan mengira dua sel yang merangkumi teks pendua seperti dalam gambar di bawah:

Anda juga boleh menambahkan formula ke spreadsheet yang menghitung beberapa nilai pendua dalam julat sel tunggal. Formula itu menambah dua atau lebih fungsi COUNTIF bersama.

Sebagai contoh, masukkan formula '= COUNTIF (A2: A7, "450") + COUNTIF (A2: A7, "350")‘Di dalam sel B11. Ini mengira nombor pendua ‘450’ dan ‘350’ dalam lajur A. Hasilnya, B11 mengembalikan nilai 4 seperti dalam tangkapan gambar di bawah.

Hitung Pendua dengan COUNT dan COUNTA

COUNT adalah fungsi lain yang dapat menghitung nilai pendua dalam julat sel spreadsheet. Walau bagaimanapun, anda hanya boleh memasukkan julat sel dalam fungsi ini. Oleh itu, COUNT tidak begitu baik apabila anda mempunyai helaian dengan nilai pendua yang tersebar di banyak julat sel yang terpisah dalam lajur atau baris. Fungsi ini jauh lebih berkesan untuk mengira pendua ketika anda menyusun data dalam baris dan lajur.

Klik kanan tajuk Column A di spreadsheet Sheets, dan pilih Isih helaian A-Z pilihan. Ini akan menyusun sel lajur anda dalam urutan berangka dengan nombor terendah di bahagian atas dan nilai tertinggi di bahagian bawah seperti dalam gambar tepat di bawah. Ini juga mengumpulkan semua nilai pendua bersama dalam julat sel tunggal.

Sekarang, anda hanya perlu memasukkan satu rujukan sel dalam fungsi COUNT untuk menghitung semua nilai pendua dalam julat.

Contohnya, masukkan ‘= COUNT (A2: A3)‘Dalam sel B12 hamparan Helaian anda. Fungsi COUNT B12 kemudian akan mengembalikan nilai 2, yang merupakan bilangan pendua dalam julat A2: A3.

The Isih helaian A-Z pilihan juga mengumpulkan teks pendua dalam baris dan lajur dalam julat sel tunggal. Walau bagaimanapun, COUNT hanya berfungsi untuk data berangka.

Untuk teks pendua, tambahkan fungsi COUNTA ke spreadsheet. Sebagai contoh, input '= COUNTA (A7: A8)‘Dalam B13 spreadsheet anda, yang akan menghitung sel rentetan teks pendua seperti yang ditunjukkan di bawah.

Hitung Semua Pendua dengan Alat Kuasa

Power Tools adalah alat tambah Google Sheets yang mempunyai banyak alat yang berguna. Anda boleh memuat turunnya dari halaman ini.

Alat Kuasa merangkumi a Keluarkan pendua pilihan yang dapat mencari semua nilai pendua dan teks dalam julat sel yang dipilih. Dengan demikian, anda dapat menggunakan alat tersebut untuk menghitung semua kandungan sel yang digandakan dalam lajur atau baris yang dipilih.

Buka ciri Dedupe dan Bandingkan dalam Alat Kuasa dengan memilih Alat Kuasa daripada Alat tambah menu pulldown, kemudian memilih Dedupe dan Bandingkan pilihan.

Klik butang rujukan sel untuk memilih julat sel A1: A8, dan tekan okey pilihan. Klik Seterusnya dan pilih Pendua + kejadian pertama pilihan.

Klik Seterusnya butang sekali lagi untuk membuka pilihan yang ditunjukkan secara langsung di bawah. Pilih pilihan kotak pilihan Column di sana, dan kemudian klik Seterusnya lagi.

Pilih Tambahkan lajur status butang radio, yang menambah lajur baru yang menyoroti nilai pendua ke hamparan. Terdapat juga Isi warna pilihan yang boleh anda pilih untuk menonjolkan sel pendua dengan warna. Apabila anda menekan Selesai butang, tambahan memberitahu anda berapa banyak pendua dalam julat sel yang dipilih.

Tambahan itu mengira semua enam pendua dalam julat sel spreadsheet. Itu merangkumi beberapa nilai ‘350’ dan ‘450’ dan sel rentetan teks. Lembaran anda juga akan merangkumi lajur B baru yang menonjolkan baris A dengan pendua seperti gambar di bawah.

Pemikiran Akhir

Berurusan dengan data pendua dalam Helaian Google boleh menjadi sukar; namun, dengan menggunakan fungsi yang disenaraikan di atas atau alat tambahan seperti Power Tools, mencari, menganalisis, dan membuang data pendua cepat dan mudah dilakukan.

Sekiranya anda menganggap artikel ini bermanfaat, anda mungkin juga menyukai artikel panduan TechJunkie ini mengenai Cara mendapatkan nilai mutlak di Helaian Google. Sekiranya anda mempunyai petua dan trik Helaian Google, sila hantarkannya di komen di bawah.